Reparatie

 

Reparatie aanbieden:

 

Apparatuur kunt u ter reparatie aanbieden. Is de oorzaak van de storing duidelijk dan krijgt u direct een prijsindicatie en kunt de opdracht tot reparatie direct geven.

Bij gecompliceerde of onduidelijke storingen zal eerst onderzoek moeten plaats vinden, mocht daarna opdracht gegeven worden voor de reparatie dan is het onderzoek gratis. De onderzoekskosten zijn gerelateerd aan de complexheid van de storing en het apparaat, zonder overleg zal de prijs nooit hoger zijn dan € 15,00.

 

Wat kan De Werkplaats repareren?

 

Computers

Computers die niet al te oud zijn kunnen we vrijwel altijd repareren. Oude modellen repareren is ook mogelijk maar wel afhankelijk van de soort storing. Soms zijn de onderdelen niet meer te krijgen of heel kostbaar en dan is een nieuwe computer aan te bevelen. Bent u erg gehecht aan uw oude computer dan zoeken we toch naar een oplossing.

 

Randapparatuur

Inktjet printers e.d.  Kleine storingen aan printers zijn meestal goed te herstellen. Gaat het om versleten onderdelen dan is reparatie vaak kostbaar en overstijgt het de nieuwwaarde. Zeker gezien de lage aanschafkosten adviseren wij dan  een nieuwe, eventueel via De Werkplaats,  aan te kopen.

 

Laser printers: Voor eenvoudige printers geldt hetzelfde als voor de inktjets. Bij grote en duurdere kunt u vaak een beroep doen op de fabrieksgarantie of op de firma’s die gespecialiseerd zijn in reparatie van laserprinters. We kunnen wel de printer onderzoeken en een advies uitbrengen.

 

Scanners : zie bij inktjet printers

 

Andere randapparatuur

Externe modems, routers, draadloze randapparatuur, externe uitbreiding e.d. kunt u ook ter reparatie aanbieden. Ook hier geldt echter de kosten van reparatie overstijgen vaak de nieuwwaarde.